Usluge

SUBLIMACIONA ŠTAMPA

Štampa sublimacionom tehnikom je vrsta štampe u kojoj boja pod dejstvom toplote i pritiska prelazi iz čvrstog u gasovito stanje. Na taj način se vezuje za površinu koju želite da odštampate. To je hemijski proces u kom se slika na transfer papiru vezuje za polimere na površini materijala i prenosi sliku.
Predmeti na kojima se ta tehnika štampe najčešće radi su: majice, šolje, podloge za miša,puzzle ,krpice za naočare, rančevi torbe, peškiri i mnogi drugi. Važno je samo naglasiti da to moraju da budu artikli koji su specijalno pripremljeni za sublimacionu štampu i da mi možemo da radimo štampu do A4 formata.

SITO ŠTAMPA

Sito štаmpа je tehnikа štаmpe kod koje se otisаk ostvаruje tako što se bojа potiskuje kroz štаmpаrsku formu kojа je izrаđenа od svile zаtegnute nа drveni ili аluminijumski rаm. Nа mаšinаmа zа sito štаmpu se mogu štаmpаti uobičаjeni grаfički proizvodi. Sito štаmpom se može štаmpаti u više bojа nа rаzličitim mаterijаlimа i oblicimа, cilindričnim, sfernim ili sаvijenim oblicimа. Zbog togа opseg primene sit oštаmpe nije ogrаničen, tаko dа se može štаmpаti nа stаklenim, plаstičnim, tekstilnim, metаlnim, drvenim i kerаmičkim podlogаmа rаznih oblikа i nаmenа.

TAMPON ŠTAMPA

Tampon štampa se koristi za štampu sitnih oblih površina proizvoda, kao što su: olovke, upaljači, privesci, satovi, pepeljare, šolje i razni drugi reklamni materijali manjih dimenzija.

ŠTAMPA NA KERAMICI

Ova vrsta štampe se koristi na svim vrstama proizvoda od keramike ili stakla. Nakon nanošenja, štampa se zapeče na visokim temperaturama čime se postiže dugotrajnost. Iz tog razloga proizvodi odštampani ovom tehnikom mogu se bez ikakvih poteškoća koristiti u domaćinstvu i ugostiteljskim objektima za služenje hrane i pića. Ova tehnika štampe je našla svoju primenu u štampi na šoljama, čašama, pepeljarama, i sl.

LASERSKA GRAVURA

Laserska gravura je tehnika koja podrazumeva korišćenje laserskog snopa za preciznu gravuru na površinama. Ova tehnika proizvodi utisak eksluzivnosti i daje izvanredne rezultate na metalu, plastici i drvetu. Otisak je postojan i dugotrajan. Vrsta materijala korišćena za izradu artikla utiče i na izbor vrste lasera koji mora biti korišćen. CO2 se koristi za predmete koji su eloksirani, plastificirani, gumirani, od drveta, skaja ili klirita. YAG se koristi na svim vrstama metala i plastike