Sublimaciona štampa

SUBLIMACIONA ŠTAMPA

Štampa sublimacionom tehnikom je vrsta štampe u kojoj boja pod dejstvom toplote i pritiska prelazi iz čvrstog u gasovito stanje. Na taj način se vezuje za površinu koju želite da odštampate. To je hemijski proces u kom se slika na transfer papiru vezuje za polimere na površini materijala i prenosi sliku.
Predmeti na kojima se ta tehnika štampe najčešće radi su: majice, šolje, podloge za miša,puzzle ,krpice za naočare, rančevi torbe, peškiri i mnogi drugi. Važno je samo naglasiti da to moraju da budu artikli koji su specijalno pripremljeni za sublimacionu štampu i da mi možemo da radimo štampu do A4 formata.