Priprema za štampu

Pre samog procesa štampe, na svim artiklima radimo izgled i poziciju brendinga. Na taj način možete da stvorite sliku kako će proizvod koji ste poručili izgledati kada se izbrendira.

TWINS BRAND – ZA VAŠ BREND